Reference

Služby Autodohledu využíváme pro náš vozový park již několik let k velké spokojenosti. Poskytované služby nám ušetřily velkou část administrativy a dávají dobrý přehled o stavu naší vozové flotily.

Petr Macourek

vedoucí logistiky, Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Hlavní činností společnosti BIGGEST – stavební stroje byl výkup, prodej, servis a přeprava stavebních strojů a mechanizace, později jsme své služby rozšířili o pronájem stavebních strojů a mechanizace. V nedávné době se naše činnost rozšířila o demolice a recyklace.

Systém AUTODOHLED jsme začali používat v roce 2009. Důvodem jeho zavedení byla možnost detailního monitoringu zapůjčené techniky. Pomocí systému AUTODOHLED sledujeme nejen aktuální polohu našich strojů, ale i údaje jako otáčky a spotřebu PHM. AUTODOHLED nám tak pomáhá udržet efektivitu provozu našich strojů, podařilo se nám výrazně snížit množství administrativy a proto jej chceme využívat i nadále.

Petr Planeta

vedoucí servisního oddělení, BIGGEST s.r.o.

Se službou Autodohled jsme spokojeni. Zavedli jsme ji do všech služebních vozů, což nám umožňuje efektivněji sledovat náklady a mít přehled o realizovaných cestách a aktuální poloze vozidla. Zjednodušila se tak i organizace jednotlivých jízd obchodního týmu, vyhodnocování a jejich kontrola.

Ing. Romana Poláková

manažer ekonomiky, ELIMON a.s.

Aplikaci Autodohled používáme od roku 2010. Od té doby víme přesně, kde se zrovna naše vozidla nacházejí. Aplikace Autodohled šetří čas našim zaměstnancům, nemusí psát ruční knihu jízd. Využíváme automatický import dat z tankovacích karet a díky tomu máme přehled o spotřebě našich vozidel. Systém Autodohled pomáhá naší firmě výrazně snižovat náklady na provoz vozidel a můžeme ho proto doporučit.

Michal Kubík

Fleet Manager, Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

Autodohled používáme od roku 2012. A to především pro monitoring pohybu našich
vozidel a tvorbu elektronické knihy jízd. Systém Autodohled nám tak pomáhá efektivně řídit náš vozový park a tím samozřejmě šetříme náklady na jeho provoz. Autodohled můžeme doporučit i ostatním zájemcům.

Miroslav Černý

Předseda představenstva, Handicap výrobní družstvo invalidů

Firma Autodohled s.r.o. pracuje pro naši firmu Klika & Dvořák s.r.o. již od roku 2014. S produktem Kniha jízd, který využíváme k monitorování našich vozidel jsme velice spokojeni. Montáž GSM/GPS komunikačního zařízení
a sítka proti krádeži paliva FLCU výrazně ovlivnila nejen spotřebu našich vozidel.
Služby firmy Autodohled s.r.o. doporučujeme.

Ing. František Klika

Jednatel společnosti, Klika & Dvořák s.r.o.

Se společností AUTODOHLED s.r.o. spolupracujeme více jak 3 roky. Všechny naše firemní vozidla jsou chráněna pomocí produktů společnosti AUTODOHLED s.r.o. Je velmi ocenitelné, že pokud vznikl jakýkoli nesoulad, daný nějakým vnějším vlivem, bylo vše ochotně ze strany pracovníků AUTODOHLEDU s.r.o. uvedeno do pořádku.

Pokud bychom se znovu rozhodovali pro nějakého poskytovatele služeb elektronických knih jízd či jiných ochranných produktů, vybrali bychom v prvé řadě pro nás osvědčenou společnost AUTODOHLED s.r.o.

Výše uvedené formulace lze chápat jako doporučení služeb společnosti AUTODOHLED s.r.o. dalším potencionálním zákazníkům.

Mgr. Martin Mach

Ředitel společnosti, ORSETO GROUP SE

Chcete se dozvědět více
o našich službách?