Profesní školení řidičů

Školení je určeno pro řidiče – profesionály, vedoucí provozu autodopravy, ale i pro majitele dopravních firem.

 • Přijímáte nového zaměstnance?
 • Nechcete zbytečně platit pokuty za své řidiče?
 • Potřebujete definovat, kde Vaši řidiči dělají nejčastější chyby a na co se zaměřit?
 • Chcete mít jistotu, že Váš řidič bude vědět jak na to?
 • Hledáte někoho, kdo přijede do Vaší společnosti a vy nikam nemusíte?
 • Preferujete individuální přístup při školení?
 • Vaše současné Školení řidičů je moc o paragrafech, bez praktických ukázek?
 • Chcete si vše vyzkoušet na našem „opravdovém“ trenažérovém tachografu?
 • Přijedeme po dohodě přímo do Vaší společnosti.
 • Provedeme školení dle tématu buď „pracovní režimy řidičů“ nebo „obsluha digitálního tachografu“.
 • Provedeme vyhodnocení karet Vašich řidičů s každým probereme jeho chyby.

Školení „Obsluha digitálního tachografu“

Blok 1 – 1,5hod

 • základní výklad Nařízení, kde čerpat (561, 165, 403)
 • hlavní konstrukční prvky DT – plomby, kalibrace
 • současné verze DT, rozlišení FW – vlastnosti
 • nový DT inteligentní tachograf – nové funkce

Blok 2 – 1,5hod

 • rozdělení karet a jejich použití
 • povinnosti a pravidla řidiče vlastnící DK, jak o ní pečovat
 • ztráta, poškození DK, jak postupovat
 • nefunkčnost DT – co dělat
 • povinnost dopravce – stahování dat (N581)

Blok 3 – 3hod

 • zpětné zadávání na DK – manuální záznam
 • karta o víkendu v DT?
 • časté chyby při doplňovaní
 • kontrola doplněných dat – možnosti kontroly
 • co dělat, pokud nedoplním – náhradní záznam
 • zásady, které je nutné dodržovat při doplňování
 • zadávání zemí kdy Ano a kdy Ne a musím ?
 • piktogramy, orientace na výtisku
 • režim „Osádka“, kdy nastane a co dodržovat.
 • pravidlo 1 minuty (osádka)
 • režim OUT
 • praktické ukázky doplnění – různé situace

Blok 4 – 1,5hod

 • závěrečný test a praktická zkouška

Školení „Pracovní režim řidičů“

Blok 1 – 1,5hod

 • základní výklad Nařízení, kde čerpat (561, 589, AETR, 403)
 • hlavní důvody zavedení DT
 • současné verze DT, rozlišení FW – vlastnosti

Blok 2 – 4,5hod

 • limity dob řízení, jednotlivá specifika
 • limity přestávek v řízení a odpočinků
 • týdenní odpočinky
 • trajekt, vlak, „Pokyny EU“ a jejich pozívání
 • náhradní záznamy
 • zadávání zemí, kdy Ano a kdy Ne. A musím?
 • piktogramy, orientace na výtisku
 • režim „Osádka“, kdy nastane a co dodržovat
 • pravidlo 1 minuty
 • režim OUT a zásady jeho použití

Blok 3 – 2hod

 • předmět a způsob kontroly režimu řidiče
 • co předkládat při kontrole
 • sankce za porušení předpisů

Blok 4 – 1,5hod

 • závěrečný test a případová studie

Chcete se dozvědět více
o našich službách?